Τα προϊόντα ελέγχονται πριν την αποστολή και βεβαιώνεται η άριστη κατάστασή τους. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη συσκευασία επιδιώκοντας την ασφαλέστερη και σωστότερη μεταφορά τους.
Συγκεκριμένα, η κάθε παραγγελία αποστέλλεται σε ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο με την ανάλογη ευδιάκριτη σήμανση «Προσοχή Εύθραυστο» σε όλες τις πλευρές. Τα είδη τυλίγονται σε προστατευτικό υλικό (π.χ. αεροπλάστ) και τοποθετούνται σε μικρότερα κουτιά και στη συνέχεια στο τελικό χαρτοκιβώτιο, προσθέτοντας κατάλληλο υλικό (όπως πεπιεσμένες λωρίδες χαρτιού) για την πλήρωση των κενών σε όλα τα στάδια της συσκευασίας. Για την εύκολη μεταφορά και για την ενίσχυση της αντοχής του, το τελικό χαρτοκιβώτιο δένεται περιμετρικά με πλαστικό τσέρκι.

Επιπλέον, ανάλογα με τον όγκο και το βάρος τους, κάποια προϊόντα μπορεί να τοποθετούνται σε ξύλινο κουτί (κασετίνα) ή σε κουτί με χωρίσματα ή σε θήκη από φελιζόλ ή σε ξύλινη βαλίτσα μεταφοράς ή σε συνδυασμό αυτών (αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος).