Κατά την παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι οι γυάλινες ενώσεις (εσμυρίσματα) μεταξύ των διαφόρων μερών της γυάλινης διάταξης που παραγγέλνετε είναι συμβατές μεταξύ τους ή με τις γυάλινες ενώσεις (εσμυρίσματα) του υπόλοιπου εξοπλισμού σας. Προσοχή: Συμβατές είναι οι γυάλινες ενώσεις (εσμυρισμένες ενώσεις - εσμυρίσματα) ίδιων διαστάσεων (το 24/29 δηλώνει διάμετρο 24mm και μήκος 29mm δηλαδή, μεγάλη Øεσμυρίσματος / Μήκος εσμυρίσματος, σε mm), ίδιου σχήματος (δηλαδή, κωνική που συμβολίζεται με ΝS από το Normalschliff ή σφαιρική που συμβολίζεται με Β από το Ball) αλλά συμπληρωματικής φόρμας δηλαδή, Αρσενική (Α) με Θηλυκή (Θ). Π.χ. NS24/29A με NS24/29Θ και B35A με Β35Θ. Η ένωση συμβολίζεται ως Α (Αρσενική) όταν η εσμυρισμένη επιφάνεια είναι η εξωτερική πλευρά του στομίου και ως Θ (Θηλυκή) όταν η εσμυρισμένη επιφάνεια είναι η εσωτερική πλευρά του στομίου. Τα πιο κοινά κωνικά (NS) και σφαιρικά (B) εσμυρίσματα είναι τα NS14/23, NS19/26, NS24/29, NS29/32, NS34/35 και τα B19, B28, B35, αντίστοιχα. Διαφορετικά σε μήκος (μεγαλύτερα ή μικρότερα) κωνικά εσμυρίσματα εφαρμόζουν στα προαναφερθέντα NS, αφού η κλίση της πλευράς του κόλουρο κώνου που σχηματίζουν οι γυάλινες ενώσεις, είναι η ίδια διεθνώς (π.χ. NS24/29A με NS24/40Θ ή με NS24/25Θ).