Μοντέλα Χημικών Μορίων

ΜΟ.200.3

Μοντέλα

Χημικών Μορίων

Περισσότερες λεπτομέρειες

Διαθέσιμο

89,66 € χωρίς Φ.Π.Α.

111,18 €  με Φ.Π.Α. 24%

ΜΟ.200.3

Περιγραφή

Eύχρηστα ανθεκτικά και καλαίσθητα προσομοιώματα ατόμων και δεσμών με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Το υλικό κατασκευής είναι ατοξικό και οι χρώσεις ατοξικές και ανεξίτηλες, β) Έχουν μέγεθος τέτοιο ώστε διακρίνονται ευκρινώς από απόσταση 7 μέτρων, γ) Οι δεσμοί και οι συνδέσεις έχουν μεγάλη αντοχή σε επανειλημμένους απρόσεκτους και σκληρούς χειρισμούς, δ) Μπορούν να ικανοποιούν τις διδακτικές ανάγκες της οργανικής και ανόργανης χημείας και της βιολογίας, ε) Η σειρά διαθέτει επαρκή αριθμό ατόμων και δεσμών - συνδέσμων ώστε αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα, συγκεκριμένα oι σφαίρες του υδρογόνου έχουν διάμετρο 1.5 cm και των λοιπών στοιχείων 2.2 cm, στ) Μπορούν να προσομοιώσουν απλούς, διπλούς και τριπλούς δεσμούς κατά τρόπο  ώστε  τα μήκη και οι μεταξύ τους γωνίες να αντιστοιχούν στα πραγματικά, ζ) Οι δεσμοί επιτρέπουν την περιστροφή μεταξύ των τμημάτων μιας ένωσης όπου αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, ενώ περιορίζουν ή απαγορεύουν τη σχετική κίνησή τους όπου αυτό είναι αναγκαίο, η) Οι δεσμοί και οι μεταξύ των ατόμων συνδέσεις έχουν μεγάλη σταθερότητα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύνθεση στιβαρών μεγαλομοριακών  ενώσεων (βιομόρια), θ) Ο αριθμός των σφαιριδίων είναι επαρκής για την επίδειξη όλων των ισομερών που αντιστοιχούν στο γενικό τύπο C6H12O ή C6H12Cl2 και ι) ο αριθμός των σφαιριδίων είναι επαρκής για την ταυτόχρονη επίδειξη όλων των οπτικών ισομερών / στερεοϊσομερών της γλυκεραλδεΰδης, του γαλακτικού οξέος και του τρυγικού οξέος. Το σετ έχει προδιαγραφές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΟ.200.3

Μοντέλα χημικών μορίων, 300 σφαίρες και 210 δεσμοί. Με 7 διαφορετικά χρώματα σφαιρών με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης τουλάχιστον 10 διαφορετικών στοιχείων και 2 διαφορετικά μήκη δεσμών.

Τα υποδείγματα χημικών μορίων συνοδεύονται από αναλυτικό έντυπο επεξηγήσεων σε δόκιμη Ελληνική γλώσσα στο οποίο περιέχονται και τα απαιτούμενα σχήματα και εικόνες.  Σε ανθεκτική πλαστική θήκη - κασετίνα.
 • Ρωτήστε μας για αυτό το προϊόν
 • Στείλτε την ερώτησή σας για αυτό το προϊόν

  Μοντέλα Χημικών Μορίων

  Μοντέλα Χημικών Μορίων

  Μοντέλα

  Χημικών Μορίων

  Συμπληρώστε τα πεδία :

  * Απαιτούμενα πεδία


  Προστασια Προσωπικων Δεδομενων