Έχετε την δυνατότητα να μας επιστρέψετε το είδος που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.

α) Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή, βαρύνουν τον αποστολέα.

β) Η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με την προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.

γ) Έπειτα, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν ισόποσης αξίας.

Επιστροφές για γυάλινες κατασκευές - επισκευές κατά παραγγελία (custom κατασκευές - επισκευές) δεν γίνονται αποδεκτές.