Από το 1960 η εταιρεία προμηθεύει την ελληνική αγορά με γυάλινα εργαστηριακά είδη και από το 1990 συνεργάζεται με κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού για την παραγωγή εποπτικών μέσων διδασκαλίας Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Σήμερα, ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριοποίησης είναι τα γυάλινα επιστημονικά προϊόντα - γυάλινα σκεύη και συσκευές.

Η εταιρεία μας παρέχει:

  • Εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως, γυάλινα εργαστηριακά όργανα (glassware), γενικά εργαστηριακά (labware) και πλαστικά εργαστηριακά (plasticware), σε ερευνητικά ινστιτούτα & ιδρύματα για την εκπόνηση διαφόρων ερευνών & μελετών.
  • Εποπτικά μέσα διδασκαλίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις διδασκαλίας και τις ανάγκες των εργαστηριακών πειραμάτων για τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας) της Α'-Β'-Γ' βάθμιας εκπαίδευσης.
  • Υγειονομικό υλικό (αναλώσιμα, εργαλεία και συσκευές) σε ιατρικούς και νοσηλευτικούς οργανισμούς.

Που απευθυνόμαστε

Η Selen Lab απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως:

  • Μαθητές, Φοιτητές, Καθηγητές και Ερευνητές της Α'-Β'-Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Εταιρείες Εκπαιδευτικών-Εποπτικών Συσκευών και Οργάνων Μέτρησης,
  • Μικροβιολογικά, Χημικά και Βιοχημικά Εργαστήρια,
  • Φαρμακοβιομηχανίες, Νοσηλευτικές και Ιατρικές Μονάδες,
  • Οινολογικά Εργαστήρια, Ποτοποιίες-Οινοποιίες και Επιχειρήσεις Τροφίμων,
  • Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες Χημικών, Χρωμάτων, Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών,
  • Ερευνητικά Ινστιτούτα-Ιδρύματα και Οργανισμοί.

Αντικείμενο δραστηριοποίησης

Η εταιρεία Selen Lab δραστηριοποιείται στην προμήθεια εργαστηριακού, ιατρικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Γενικό αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης ορίζεται:

α) η εισαγωγή και το εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών, η συντήρηση και επισκευή αυτών, καθώς και

β) η εμπορία και κατασκευή εποπτικών και εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας, υγειονομικού και ιατρικού υλικού, επιστημονικών και εργαστηριακών συσκευών και οργάνων και η επισκευή αυτών.

Η επιτυχία της εταιρείας προέρχεται από την ειδική προσοχή που δίνεται σε κάθε παραγγελία ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.

Ιστορικό Επιχείρησης

1960:

Ανοίγει στον Πειραιά, από τον Αναστάσιο Σεληνίδη, ένα από τα πρώτα εργαστήρια επιστημονικής υαλοτεχνίας - υαλουργίας στην Ελλάδα.

1970-1990:

Στελεχώνεται από έμπειρους και καταρτισμένους υαλοτεχνίτες - υαλουργούς. Κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης είναι η παραγωγή δοκιμαστικών σωληναρίων διαφόρων διαμέτρων και άλλων γυάλινων ειδών (φιάλες, κύλινδροι, κ.α.).

1991-2002:

Ιδρύεται τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης εξειδικευμένων γυάλινων συσκευών και παράλληλα επεκτείνονται οι τομείς εκπαιδευτικού και ιατρικού υλικού. Η επιχείρηση μεταφέρεται στη Νίκαια, σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και γίνονται επενδύσεις εκσυγχρονισμού της.

2003-2014:

Έναρξη μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης και τυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας με συνεχής ανανέωση του φάσματος των προϊόντων, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

2015-2023:

Εγκαινίαση προσφορών σε συγκεκριμένα προϊόντα και ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και απλοποίηση των αγορών από το διαδίκτυο.

Αναλαμβάνουμε:

Την προμήθεια και την αποστολή εργαστηριακού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα.